ET VIKTIG BUDSKAP PÅ BLOGGEN!

28. november 2015

Cahetu / Filosofi

 

Her er mine favoritter samlet, alt i fra danske Kähler. Kjøpt hos den fineste nettbutikken.

A LOVELY MESSAGE FROM ME

Jeg ser på meg selv som en følelsesnerd, det vil si at jeg elsker å gå i dybden på ulike temaer, og følelser er ofte essensen. I flere år har jeg brukt ulike kort som gir fine budskap, en type “dagens ord”. Det hender at det går flere uker mellom hver gang jeg trekker et kort, og det gjorde det nettopp nå. Det “fiffige” her at jeg valgte å trekke et kort i går, og det traff- nesten litt forunderlig. Den siste uken har jeg ryddet i de fleste skaper i første etasje, og kastet endel. Den følelsen dette gir etterpå. Jeg føler en orden og ro i hjemmet vårt. Det er lekende lett å finne fram melet og vaskekluter for eksempel. Så tilbake til kortet jeg trakk i går… Det var nettopp budskapet “ORDENSSANS”. Hvor treffbart var det! Jeg vil dele med dere dette budskapet, fordi det var så fint.

Å ha ordenssans er å leve slik at vi skaper harmoni i våre omgivelser og i oss selv Vi har en fast plass for tingene vi bruker og oppbevarer dem der de hører hjemme. Orden og skjønnhet i hjemmene våre og på arbeidsplassen gir en følelse av fred og frihet. Tankene og idéene våre er friere. Vi samler ikke på rot. Vi rydder plass for det vi virkelig trenger. Å ha ordenssans er å være fokusert og målbevisst, planlegge oppgaver skritt for skritt i stedet for å gå i sirkler. I den grad vi stoler på at guddommelig orden utfolder seg i vårt liv, vil vi finne en rolig kjerne av orden i vår sjel.

Hvordan praktisere ordenssans?

Jeg skaper harmoniske omgivelser som gjør sjelen min fredfylt.

Jeg beholder kun den som er nyttig og vakkert.

Jeg legger ting på plass når jeg har brukt dem.

Jeg planlegger hensiktsmessig.

Jeg løser problemer steg for steg.

Jeg stoler på at guddommelig orden er tilstede i livet mitt.

Hva synes du kjære leser om dette innlegget? Jeg vil dele med dere slike budskap her på bloggen framover. Var budskapet jeg fikk tilfeldig? Neppe tror jeg.

By Lisette


I look at myself as a person that is a “feeling geek”, it will say that I love to go in depth on various themes and emotions are often the essence. For several years I have used different cards that provide fine message, a type of “word of the day”. Sometimes it goes several weeks between each time I draw a card, and it did just now. The “clever” here that I chose to draw a card yesterday and it traff- almost a little strange. The last week I have cleared the most creates the first floor, and threw some. The feeling this gives afterwards. I feel okay and tranquility in our home. It’s a breeze to find the flour and washcloths.

So back to the card I drew yesterday! It was precisely the “orderliness” !!! Where hits mustache was there. I will share with you this message, because it was so nice.
Having orderliness is to live so that we create harmony in our surroundings and ourselves, we have a permanent place for things we use and store them where they belong. Order and beauty in our homes and at work provides a sense of peace and freedom. Thoughts and our ideas are freer. We do not collect clutter. Clearing up space for what we really need. Having orderliness is to be focused and determined, schedule tasks step by step instead of going in circles. To the extent that we trust that divine order unfolds in our lives, we will find a quiet core of order in our souls.

How practice orderliness?

I create harmonious surroundings that make my soul peaceful.
I retain only that which is useful and beautiful.
I put things in place when I used them.
I plan appropriately.
I solve problems step by step.
I trust that divine order is present in my life.
What do you think dear reader of this post? I will share with you such messages on this blog come. Was the message I got random? Hardly, I think.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.